Våra tjänster

Vi skapar lösningar för all sorts gods

RoRo Terminalen hanterar allt gods som kan rullas av eller på ett fartyg och vi har lång erfarenhet av att skapa lösningar för all sorts specialgods. Vi kan också skapa lösningar för att lossa eller lasta gods på olika lastbärare och annan service som behövs för att skapa effektiva logistiklösningar för alla godsflöden.

Terminalen är öppen dagligen året runt och har över 450 engagerade och professionella medarbetare, som alla är specialister på RoRo- och järnvägshantering.

Vi är stolta över att vara en viktig del i den svenska industrins logistikkedja och strävar ständigt efter hållbara förbättringar.

Väderskyddad omlastningsverksamhet

Järnvägshantering – Järnväg lastas och lossas både på RoRo & Kombiterminalen för att bland annat skickas vidare på fartyg och lastbil. Industrigods som stål, virke och papper inkommer via järnväg eller lastbil för att sedan omlastas på lastbärare och lastas ut på fartyg 

Cross-docking – Lastning av olika typer av gods från inkommande transport direkt på utgående transport. Tack vare crossdocking kan lagerhållningen hållas på en minimal nivå och snabb godsomsättning.  

PLC – Paper Logistic Centre – Järnvägsspår in i vädersäkrad anläggning där vi i huvudsak lossar papper och virke från bil och järnväg som sedan lastas om på olika typer av lastbärare för att vidare transporteras via fartyg. I denna anläggning utförs aven cross-docking.