e-Service & Passerkort

Här finns information om hur du får tillgång och hur du använder vår e-Service samt Passerkort till terminalerna.

e-Service

Det är här du skapar och hittar alla A-koder. För dig som vill ha behörighet att använda Gothenburg RoRo Terminal:s e-tjänstsystem och inte tidigare använt våra e-tjänster, kontakta Customs & ID Control på 031 – 650 700.


Du kan ladda ner en pdf med instruktioner på något av följande språk.

SvenskaEngelskaPolskaRyska

Passerkort

Det finns två typer av passerkort, ett tillfälligt och ett permanent.

Tillfälligt: Gäller endast för ett besök. Du kan ansöka på Customs & ID Control, Port Entry. Då behöver ni uppvisa giltig körkort, bokningsnummer och enhetsnummer.

Permament: Det permanenta kortet gäller under terminalens öppettider, förutsatt att besökaren har en
A-kod. Ansökan gällande permanent kort och e-service görs direkt på Customs & ID Control, Port Entry. Kravet för att ansöka om permanent passerkort är ett giltigt körkort. Notera att de permanenta passerkorten är personliga och att kortet endast fungerar tillsammans med en giltig A-kod.

A-kod: A-koder tar du ut via vår e-Service. På detta sätt har du tillträde till terminalen även då Customs & ID Control har stängt. I Port 6 drar du kortet och knappar in koden.