Vi skall vara hållbara i allt vi gör!

Hållbarhet för Gothenburg RoRo Terminal är mer än det som tradionellt läses in i begreppet. Vi skall vara hållbara i allt vi gör!
Detta innebär att vi satsar på en hållbar arbetsmiljö där förväntningar är tydliga, samtidigt som vi skall ha roligt på jobbet.
Vi är varandras arbetsmiljö och med ett högt säkerhetstänk och låg riskacceptans är vi rädda om varandra, vår miljö, maskiner och gods.
Vi respekterar varandra och utvecklas tillsammans mot att bli den mest effektiva, hållbara RoRo-specialisten med kundspecifika lösningar.