Jobba hos oss

The RoRo Way

The RoRo Way är vår värdegrund och sätter spelreglerna för hur vi arbetar tillsammans och förhåller oss till varandra. Alla anställda får en introduktion och workshop i The RoRo Way.

Du hittar våra lediga tjänster här

En spännande arbetsplats

Här stannar aldrig verksamheten. Vi lossar och lastar fartyg och järnväg som försörjer industri och handel i Sverige och övriga Europa med varor i ett ständigt snurrande logistiskt transportsystem.

För att kunna leva upp till säkerhetskraven i svensk lagstiftning och motsvara våra kunders krav på säker och effektiv godshantering, lägger vi stor vikt vid att ha ett väl fungerande säkerhetsarbete. Detta gäller även vårt rekryteringsarbete. Vår målsättning är att man som anställd ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utföra en god arbetsinsats.

Anställningsprocess

  • Personligt möte vid intervju
  • Styrkande av CV genom att betyg och intyg lämnas
  • Styrkande av identitet genom att kopia på körkort eller annan ID-handling lämnas
  • Kompletterande tester med fördjupad intervju
  • Referenstagning
  • Utdrag ur belastningsregistret (begärs av den sökande från Polismyndigheten och lämnas till arbetsgivaren i ett obrutet kuvert)
  • Nyanställningsundersökning samt drogtest