Tull- och gränspliktiga varor

Här hittar du information om vad som gäller för Tull- och gränspliktiga varor samt vanliga frågor och svar.

Information om samlastade trailer med gränskontrollpliktiga varor från exempelvis UK

I de fall varor som är gränskontrollpliktiga hos Livsmedels- eller Jordbruksverket och samlastas med annat gods, vill vi göra er uppmärksamma på följande: 

  • Godset måste kontrolleras och godkännas av respektive myndighet innan enheten får lämna hamnens tullområde. 
  • Placera det gränskontrollpliktiga godset längst bak i enheten, att det lätt går att hitta och vara nåbart för personalen på kontrollstationen för att prover ska kunna tas. 
  • De dokument som ska medfölja sändningen, det vill säga originalhandlingar, ska placeras i enhetens dokumentfack eller på pallen alternativt längst bak i trailern och vara lätt synliga när dörrarna öppnas. 
  • Samlastning bör inte ske med gods klassat som farligt gods. 

Om godset eller dokumenten inte kan kontrolleras av Livsmedels- eller Jordbruksverkets personal, kan enheten behöva lastas om, pallar lyftas med truck alternativt enheten skeppas tillbaka till Storbritannien.

Om omlastning/lyft ska ske ska arbetsorder ställas till terminalen enligt information från Livsmedels- eller Jordbruksverkets personal. Arbetsorder hittar ni via denna länk. 
Eventuell omlastning till annan trailer kan enbart göras när ersättningstrailer är på plats, inga pallar kan förvaras lösa på området. 

Om godset inte blir godkänt och ska gå i retur alternativt destrueras, måste detta meddelas till terminalen för korrekt handläggning. 

Inspektionen sköts av Livsmedelsverket och Jordbruksverket vid Port 3 i Skandiahamnen. Ny Border Inspection Point kommer under våren 2023 innanför port 5. Transport ombesörjs och debiteras av GRT. Kontrollstationen utför kontroll av alla animaliska produkter, men är inte godkänd för levande djur. För import som inte omfattas av Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets regler gäller vanliga tullregler.  

Skicka arbetsorder

Vanliga frågor och svar om gränspliktiga varor

Hittar du inte svaret på din fråga nedan är du välkommen att kontakta oss på customsclear@gotroro.com eller ring 031 339 80 03.

DGT

IG-nummer delas ut av rederiet

I samband med övergång till Tullverkets nya uppgiftslämnande vid deklaration import, vill vi göra er uppmärksammade på att i tullverkets uppdaterade deklarationshandledning står det:

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Slutsatsen blir därför att det i Ro/Ro fall är korrekt att ange containerindikator 1, och därefter ange trailernumret i 19 07 063 000, eftersom löstrailers (påhängsvagn) som ankommer per båt är att likställa med en container enligt beskrivningen till dataelement 19 07 063 000.

Trailernumret får inte innehålla några mellanslag eller skiljetecken då det skapar problem i inläsningen.

Transiteringar startade i Sverige mailas till: customsclear@gotroro.com

Godkänd tulldeklaration ska vara lämnad (mail, elektroniskt eller över disk) till Customs & ID Control på Port Entry. Kunder med permanent kort och E-service kan därefter göra A-kod på vår hemsida. Kunder utan E-service och permanent kort är välkomna in på Port Entry.

Nej

Eftersom Gothenburg RoRo Terminal inte är godkänd mottagare är det inte lämpligt att ställa importtransiteringar till terminalen. Om detta händer ska transitering ställd till Gothenburg RoRo Terminal avslutas över disk på Tullklareringsexpeditionen Arendal innan nytt tulldokument startas upp och godset kan lämna terminalen.

Vid import kan du ansöka om att få vara Godkänd avsändare från DGT hos tullverket. Maila dina uppgifter till customsclear@gotroro.com för mer information.

Detta är inte möjligt i dagsläget, men vi tittar på en lösning. Rederiet Dfds har en app där ni kan söka på gods som ankommer med deras fartyg ”DFDS-färjor och terminaler”

Det är möjligt att förtulla samlastningar och ha flera förtullningar per enhet. Dock måste allt gods i enheten vara förtullat innan enheten kan lämna terminalen och inga deluttag är möjliga. 
I de fall ni bokat flera positioner med gods bör ni göra en förtullning per position med korrekt cli & vikt. I de fall ni inte gör detta blir vi blir tvungna att göra en manuell avräkning och kommer att debitera traileroperatören för detta från 1 Juni 2021. 
I de fall ni bokat en position med gods bör ni göra en förtullning med korrekt cli & vikt. I de fall ni inte gör detta blir vi blir tvungna att göra en manuell avräkning och kommer vi att debitera traileroperatören för detta från 1 Juni 2021.

En beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska kunna identifiera varorna. Allmänna termer (t.ex. ”samlastning”, ”allmän last”, ”delar” eller ”gods av alla slag”) eller beskrivningar som inte är tillräckligt exakta kan inte enligt tullverket godtas.

Alla selfdrivers till och från UK kommer att bli kontrollerade av gränspolisen innan de passerar Port 6. Det är viktigt att tänka på att även godset måste vara tullklarerat innan passage i Port 6.

Standarddeklaration, förenklad deklaration och TSPR där godslokalkod DGT är ifylld kommer till oss då den är godkänd av tullverket.

Om ni upptäcker att ni bokat fel hos rederiet vänder ni er till rederiet för en rättelse av fartygsmanifest

Om ni upptäcker att ni gjort fel på förtullningen vänder ni er till Tullverkets ”Mina sidor” för rättelse.

Om detta händer hör ni först av er till oss på terminalen på Customsclear@gotroro.com. Vi upplyser då tullverket om det inträffade. Därefter kan ni kontakta tullverket för rättelse. 

Gränsövergångsattest är en transitering ställd till Tullklareringsexpedition Arendal eller mottagare i Sverige/ Norge. Transiteringen mailas till Gothenburg RoRo Terminals Customs & ID Control i samband med fartygets ankomst. Vi registrerar enheten som tullklar. Chauffören hämtar enheten och åker sedan till tullklareringsexpeditionen Arendal med transiteringshandlingen och får en gränsövergångsattest.

Nej

Godkänd MRN / Tullid måste vara registrerad hos rederiet. Det är viktigt att följa rederiets egna instruktioner för vilken information som krävs för exportbokningar till Storbritannien. När en enhet tullklareras i rederiets system kan kunder med permanent kort och e-tjänst göra en A-kod på vår webbplats. Kunder utan e-service och permanent kort är välkomna vid hamninträde.