Vi är Gothenburg RoRo Terminal

Välkommen till Gothenburg RoRo Terminal – Din hållbara RoRo- & Rail specialist.

Gothenburg RoRo Terminal tar dagligen emot fartyg och tåg från destinationer runt om i Europa.

Med stöd av våra ägare, DFDS och CLdN, skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid.

hållbarhet & Arbetsmiljö

Gothenburg RoRo Terminal

Hållbarhet för Gothenburg RoRo Terminal är mer än det som traditionellt läses in i begreppet.
Vi skall vara hållbara i allt vi gör! Detta innebär att vi satsar på en hållbar arbetsmiljö där förväntningar är tydliga, samtidigt som vi skall ha roligt på jobbet. Vi är varandras arbetsmiljö och med ett högt säkerhetstänk och låg riskacceptans är vi rädda om varandra, vår miljö, maskiner och gods.

Vi respekterar varandra och utvecklas tillsammans mot att bli den mest effektiva, hållbara RoRo-specialisten med kundspecifika lösningar.

en hållbar RoRo specialist

Vi skapar lösningar för all sorts gods

Vi är ett RoRo-nav specialiserat på bil- och rorohantering, och en viktig del av den svenska import- och exportkedjan. Vi kan dessutom erbjuda tåglösningar genom vår kombiterminal.

RoRo Terminalen hanterar allt gods som kan rullas av eller på ett fartyg och vi har lång erfarenhet av att skapa lösningar för all sorts specialgods. Vi kan också skapa lösningar för att lossa eller lasta gods på olika lastbärare och annan service som behövs för att skapa effektiva logistiklösningar för alla godsflöden.

Terminalerna är öppna dagligen året runt och har över 400 engagerade och professionella medarbetare, som alla är specialister på RoRo- och järnvägshantering.

Vi är stolta över att vara en viktig del i den svenska industrins logistikkedja och strävar ständigt efter hållbara förbättringar.

Engagerade
medarbetare

Öppet alla dagar
– året runt

Vi gör det för våra kunder

Vi försöker alltid utveckla oss och vår verksamhet.
Våra kunder har höga krav och det gillar vi!

Rederier

Agenter

Varuägare

Speditörer

Traileroperatörer

Åkerier

Järnvägsoperatörer

Godsslag och destinationer

Allt rullande gods till hela världen

Alla typer av rullande gods lossas och lastas i terminalen. Nya bilar, trailrar, gods på lastbärare, maskiner, containrar och projektlaster passerar över en av terminalens 6 RoRo-kajer eller Kombiterminalen till destinationer runt om i Skandinavien och övriga Europa.

Fakta

Vi hanterar mer än 6 miljoner ton gods varje år.

Ägare:
DFDS & CLdN

ISO:
9004 & 14001

AEO

400
medarbetare

Gothenburg RoRo terminal ab

Besöksadress:
Nordatlanten 102
418 34 Gothenburg

Postaddress:
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB
Box 8986
40274 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 31 650 600
roroid@gotroro.com (general)
info@gotroro.com (invoice)
name.surname@gotroro.com (individual)