En hållbar RoRo & Rail-specialist

Hållbarhet för oss är mer än det som traditionellt läses in i begreppet. Vi skall vara hållbara i allt vi gör! Detta innebär att vi satsar på en hållbar arbetsmiljö där förväntningar är tydliga, samtidigt som vi skall ha roligt på jobbet. Vi är varandras arbetsmiljö och med ett högt säkerhetstänk och låg riskacceptans är vi rädda om varandra, vår miljö, maskiner och gods. Vi respekterar varandra och utvecklas tillsammans mot att bli den mest effektiva, hållbara RoRo- & Rail specialist med kundspecifika lösningar. 

ISO-certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Shore power

Vi erbjuder elanslutning vid kaj.

The Green Coridor

Samarbete med Göteborgs hamn, DFDS och Gent.

Miljöarbete

Bidrar till en hållbar utveckling

Vi arbetar aktivt för att minska vår påverkan på miljön samt att bidra till en hållbar utveckling. Nedan är några exempel på detta:

  • Elanslutning på kaj – Vi erbjuder fartygen shore power vid anlöp för att reducera koldioxidutsläppen över staden.
  • Alla våra arbetsfordon och tjänstebilar är koldioxidneutrala.
  • Trafikoptimering och planering – Vi optimerar körsträckor och hantering av gods för att reducera slitage på människa, maskin och minimera hanteringstiden.

Hållbara transportlösningar

Kombiterminalen

Kombiterminalen är en ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda för att kunna erbjuda hållbara transportlösningar i norra Europa.

The green corridor

Viktiga samarbeten

  • Vi arbetar aktivt med Göteborgs Hamn för att vi skall nå det gemensamma åtagandet Klimatinitiativet.
  • Vi arbetar i nära terminalfodonstillverkare för att för att ta fram eldrivna fordon som klarar våra vikter.
  • Vi är del av The Green Corridor tillsammans med Göteborgs Hamn, DFDS och Gent med mål att erbjuda den mest miljövänliga transporten till och från kontinenten.